JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY - sjezd, běžky

Odjezdy ze Zlína, Otrokovic, Napajedel, Uh.Hradiště, Veselí n.M., Hodonína, Fryštáku a Vizovic dle místa zájezdu.
viz. rozpis u zájezdu + autobusové zastávky v obcích po trase po dohodě.

 

Stornopodmínky:
za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován stornopoplatek.
6 a více dnů před odjezdem 0,- Kč
5-3 dny před odjezdem 50,- Kč
2 pracovní dny před odjezdem 100,- Kč
1 pracovní den nebo nenastoupení 100% ceny
Příplatky:
Zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí - 55,-Kč/os. Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště minimálně 2 pracovní dny před odjezdem. Obsahuje pojištění na škodu 3.osobě, trvalé následky úrazu a veškeré léčebné výlohy v zahraničí vč. transportů (lyžování - nezahrnuje volný terén, pouze sjezdovky).
Realizace zájezdu:
CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 35 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

Skupiny nad 35 osob: Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody. Organizátor – 1 místo zdarma. Možnost úhrady fakturou.


Cestovní kancelář Rapant s.r.o., Prodejní středisko ABS, Gahurova 4467, 760 01 Zlín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku