TURISTICKÉ ZÁJEZDY S UBYTOVÁNÍM 2018

Kompletní seznam – turistika CK Rapant Zlín – 2018

datum místo ubytování cena nocí/strava typ zájezdu
26.-29.7. České Středohoří – to nej z něj hotel 1/2-1/3 4.790,- 3xN, 3xPP poznávací s lehkou turistikou
2.-5.8. Hitlerovo „Orlí hnízdo“- Salzburg, hotel 1/2-1/3 6.370,- 3xN, 3xPP poznávací s lehkou turistikou
14.-24.9. Gruzie – toulky pod Kavkazem hotel 1/2-1/3 31.650,- 10xN,SN,5xV poznávací s lehkou turistikou
7.-14.10. Ostrov Tenerife – Kanárské ostrovy apart. 1/2+2 23.960,- 7xN, 7xSN poznávací s lehkou turistikou

Strava : BS - bez stravy, SN - snídaně, VE - večeře, PP - polopenze

nejkrásnější místa
ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

turisticko - poznávací zájezd
Litoměřice – Úštěk – Terezín – Třebenice - Střekov - Milešovka – Kamýk - Říp

Naše letošní úplná novinka. Zájezd do Chráněné krajinné oblasti, kde nejvyšší horou je Milešovka – největrnější hora u nás a nejnižším místem Labe, do bývalé sopečné krajiny s nádhernou přírodou. Uvidíme spoustu zřícenin a hradů, skanzen, kostely a zámky. Prohlédneme si města Litoměřice, Úštěk, Třebenice. Vystoupíme na několik vrcholů s nádhernými výhledy, mezi nimiž nebude chybět Milešovka a Říp. Program je připraven jak pro pohodáře, tak i pro ty, co si chtějí šlápnout navíc. 

č.zájezdu:
3126078
Termín:
26. – 29. července 2018 (čt-ne)
Cena:
4.790,- Kč/osobu
Min. počet účastníků:
17 osob.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a cestovní pojištění typ A10.   
Slevy:
- včasný nákup (smlouva a záloha 500,-Kč/os.) do 31.1.2018 - 200,-Kč
- včasný nákup (smlouva a záloha 500,-Kč/os.) do 28.2.2018 - 50,-Kč
- děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let - 50,-Kč
- každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2018 - 50,-Kč
Ubytování:
hotel - pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové s vlastním WC a sprchou na pokoji.
Stravování:
polopenze (večeře a snídaně) v restauraci hotelu. Po trase restaurace.
Program:
podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem.
1.den: odjezd brzy ráno a přejezd přes Prahu pod horu Říp. Vycházka na vrchol, který patří k symbolům českého státu. Návštěva rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha (pokud bude otevřena). Přejezd do města Úštěk, které často vyhledávají filmaři. Návštěva podzemí, Muzea čertů s čertím betlémem a s peklem a prohlídka unikátních Ptačích domů, vytesaných a vestavěných do skal. Krátký přejezd busem za město a vycházka ke zřícenině hradu Helfenburg nebo na poutní místo Ostré. Přejezd k jednomu z nejkrásnějších zámků v ČR – Ploskovice, zájemci prohlídka. Přejezd na ubytování do Ústí nad Labem. Večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd do Litochovic n. L. Asi 2 hodinová vycházka na vyhlídku Portu Bohemicu – Česká brána s výhledy na Labe, dále údolím bývalých mlýnů k mlýnu Černodolskému (možnost občerstvení) a do Oparna. Zájemci nenáročný a krátký výstup ke zřícenině hradu. Zájemci o náročnější trasu výstup na Lovoš – nádherné výhledy. Odpoledne přejezd do Terezína, krátká zastávka u památníku u terezínské pevnosti, přejezd do Litoměřic (katedrála sv. Štěpána, hrad, podzemí, pivovar). Cestou zpět zastávka ve Velkých Žernosekách v historických vinných sklepích. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd na hrad Střekov - prohlídka hradu na vysoké skále nad Labem. Busem do Zubrnice, živý skanzen nádherných roubených a hrázděných lidových staveb. Součástí skanzenu je vodní mlýn a železničním muzeum s historickými vozidly. Vesnice je rovněž vyhledávaná filmaři. Cestou zpět zastávka v Krásném Březnu a prohlídka kostela sv. Floriána, nádherný kostel s alabastrovými reliéfy a nádhernou klenbou. Návrat do Ústí a individuálně prohlídka města nebo vycházka (případně lanovkou) na Větruše, jedna z dominant města (výhledy, bludiště, zámeček). Večeře, nocleh.
4.den: po snídani naložení zavazadel a přejezd pod Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří. Cestou krátká zastávka ve Stadicích u pomníku Přemysla Oráče. Po výstupu na Milešovku budeme odměněni nádherným výhledem a po sestupu přejezd busem s krátkou zastávkou u romantické zříceniny hrádku Skalka a dále do Třebenic, zastávka v Muzeu českého granátu a na oběd nebo na kávu v čokolaterii na náměstí. Po obědě přejezd pod hrad Házmburk, zájemci výstup na majestátní zříceninu hradu na čedičové skále, která je vidět ze širokého okolí – výhledy a pak přejezd do Budyně nad Ohří, prohlídka krásného hradu. Později odpoledne odjezd zpět. Příjezd do Zlína do 23. hodin.
Doprava:
zájezdovým autobusem s klimatizací. Na zastávkách možnost základního občerstvení.
Nástupní místa:
UH, Staré Město u UH., Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Kroměříž, Vyškov, Brno.
Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase.

RAKOUSKO
Hitlerovo „Orlí hnízdo“ – Salzburg – Solná komora – Kaprun Krimmelské vodopády - největší ledová jeskyně – Liechtenstein Klamm

turisticko-poznávací zájezd
„ kouzlo jezer, hor a krásných rakouských městeček „

Naše stálice mezi poznávacími zájezdy, o kterou je každoročně velký zájem. Zájezd je na přání mnoha účastníků rozšířen o další den s návštěvou Krimmelských vodopádů a Kaprunu. Prohlédneme si krásná městečka, největší rakouské vodopády, navštívíme největší ledovou jeskyni na světe, kaprunské přehradní nádrže a nádhernou soutěsku. A na závěr zájezdu si vychutnáme i výhled na panoráma německých Alp z Hitlerova „hlavního stanu“ a projedeme se na lodičce po jezeře, které připomíná norský fjord.

č.zájezdu:
3202088
Termín:
2. – 5. srpna 2018 (čt-ne)
Cena:
6.370,- Kč/osobu
Min. počet účastníků:
37 osob.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Cena nezahrnuje:
lanovky a vstupy.  
Slevy:
- včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.) do 31.1.2018 -200,- Kč
- včasný nákup (smlouva a záloha 1000,-Kč/os.) do 28.2.2018 -50,- Kč
- děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let - 50,-Kč
- každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2018 - 50,-Kč
Ubytování:
jednoduchý privátní hotel v osadě Maishofen. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové. Sprcha a WC jsou na pokoji.
Stravování:
polopenze v restauraci hotelu. Snídaně formou bufetu. Na večeři je polévka, jednotné menu a zeleninový salát.
Program:
podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem.
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Průjezd Rakouskem do Salzburgu. Prohlídka města, zahrad, kostelů a pevnosti. Přejezd do Weissbachu a prohlídka skalní soutěsky. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd k největší ledové jeskyni na světě – Eisriesenwelt. Výjezd lanovkou a prohlídka jeskyně. Odpoledne přejezd k jedné z nejkrásnějších soutěsek v Rakousku – Liechtenstein Klamm. Průchod soutěskou kolem dech beroucích vodopádů. Večer návrat na ubytování s krátkou zastávkou u jezera v Zell am See. Večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd na Krimmel a prohlídka největších rakouských vodopádů, které jsou prvotřídní atrakcí kraje. Cestou zpět zastávka na prohlídku přehradních nádrží na Kaprunu, zastávka v městečku a na hradě. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd na Obersalzberg. Místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein k „Orlímu hnízdu“ A.Hitlera s nádhernými výhledy na panoráma německých Alp. Odpoledne přejezd k jezeru Königssee a plavba po jezeře výletní lodí ke kapli sv. Bartoloměje pod horou Watzmann (2713 metrů – druhý nejvyšší vrchol Německa). Odjezd v odpoledních hodinách. Průjezd Rakouskem. Příjezd do Zlína v pozdních nočních hodinách.
Doprava:
zájezdovým autobusem s klimatizací. Na zastávkách možnost základního občerstvení.
Nástupní místa:
Vizovice, Želechovice, Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Uh.Hradiště, Hodonín, Břeclav, Mikulov. Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase.

G R U Z I E
Nejkrásnější místa pod Kavkazem

Tbilisi – Kutaisi – Svanetie – Batumi – Kazbegi
pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři i termálech

Úplná novinka naší kanceláře. Během 11 dnů navštívíme nejkrásnější místa této kouzelné země. Projedeme od zelených údolí pokrytých vinicemi po staré kostely a obranné věže tyčící se ve fantastické krajině pod zasněženými pětitisícovými vrcholy Velkého Kavkazu. Navštívíme spoustu nádherných památek. Samozřejmě nesmí chybět zastávka na koupání u moře, neboť v toto období je zde velmi příjemně. Gruzínská kuchyně a pohostinnost místních obyvatel si vás zcela podmaní. A výborná jsou i gruzínská vína, která budeme ochutnávat přímo u výrobců.

č.zájezdu:
3214098
Termín:
14. – 24. září 2018 (pá-po) +_ 4dny dle letenek
Cena:
31.650,- Kč/osobu
Min. počet účastníků:
5 osob.
Příplatek:
Transfer Zlín – letiště Katowice a zpět za cenu 1.600,- Kč/osobu (nutno objednat předem).
Cena zahrnuje:
leteckou dopravu do Gruzie a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, příplatek za větší zavazadlo, dopravu po Gruzii dle programu, 10x ubytování se snídaní, 5x večeře, českého tlumočníka a průvodce CK, místního gruzínského průvodce, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A30.
Cena nezahrnuje:
vstupy, džíp do Kazbegi, ochutnávku vína, gruzínský večer (večeře) a další obědy a večeře.
Slevy:
- včasný nákup (smlouva a záloha 14.000,-Kč) do 31.1. 2018 - 800,-Kč
- včasný nákup (smlouva a záloha 14.000,-Kč) do 28.2. 2018 - 400,-Kč
Ubytování:
hotely a penziony. Pokoje jsou dvoulůžkové (třílůžkové) a mají vlastní sprchu a WC.
Stravování:
snídaně a uvedené večeře v restauraci na ubytování. Další strava je individuální.
Program:
podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem.
1.den: sraz na letišti v Katowicích brzy ráno. Po příletu do Kutaisi odjezd na ubytování a odpočinek. Odpoledne prohlídka klášterů Gelati a Motsameta. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani odjezd do Svanetie do vesnice Mestia – překrásná, divoká, tajemná a starobylá oblast, ukrytá v kavkazských horách. Symbolem Svanetie jsou kamenné obranné a obytné věže. Malebné vesnice a sněhem pokryté vrcholky hor nad zelenými loukami vytvářejí úžasné scenérie. Prohlídka věží, muzea, jízda lanovkou s výhledy na vrcholy Užby. Ubytování, večeře, nocleh.
3.den: po snídani přejezd do Batumi, hlavního letoviska Gruzie na pobřeží Černého moře. Prohlídka města (Batumský bulvár, Evropské náměstí, věž, mešita, zájemci botanická zahrada) a koupání v moři. Ubytování, nocleh.
4.den: po snídani odjezd ke kaňonu Okace. Kovové lávky nad 100 m hlubokým kaňonem jsou zakončeny zavěšenou vyhlídkovou plošinou nad středem kaňonu. Nezapomenutelným zážitkem je i jízda džípem ke kaňonu. Přejezd ke kaňonu Martvili a plavba na lodičkách v soutěsce mezi vysokými skalami k vodopádu. Návštěva Prometheovy jeskyně. Jeskyně s jezerem má okouzlující barevné osvětlení bohaté krápníkové výzdoby a cestou vás provází klasická hudba. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
5.den: po snídani odjezd na východ do hlavního města Tbilisi. Prohlídka moderní i historické části města (bazilika, lanovka, věž s hodinami, botanická zahrada, pevnost, zájemci návštěva termálních lázní). Ubytování, nocleh.
6.den: po snídani odjezd do oblasti Kazbegi po Gruzínské vojenské cestě. Cesta vede úchvatným horským terénem kolem tyrkysové Žinvalské přehrady, kolem pevnosti Anamuri a je nejrychlejší spojnicí k Velkému Kavkazu. Prohlídka městečka Kazbegi, nejčastěji navštěvovaná destinace, jíž vévodí kostelík Tsminda Sameba a hora Kazbek s ledovcem. Návrat na ubytován.
7.den: po snídani odjezd do Achalciche ke klášteru Sapara na okraji útesu. Nad klášterem zřícenina hradu a skalní obydlí. Přejezd divokou přírodou k jeskynnímu městu Vardzia. Po prohlídce přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
8.den: po snídani přejezd k velkolepé  pevnosti Rabat nad městem Achalciche. V pevnosti jsou kostely gruzínské pravoslavné, arménské, synagoga a mešita. Po prohlídce přejezd do lázní Bordžomi, proslulých svou slanou minerální vodou. Procházka lázeňským parkem s prameny. Navečer návrat do Kutaisi na ubytování, večeře, nocleh.
9.den: po snídani přejezd autobusem k ženskému klášteru ve skalách v městečku Chiatura, proslulému svými lanovkami. Zastávka u kláštera na skále Katskhi. Návrat do Kutaisi a prohlídka katedrály Bagrati ( jeden z nejkrásnějších gruzínských kostelů). Večer posezení - gruzínský večer, nocleh.
10.den: po snídani odchod na tržnici, procházka městem Kutaisi (fontána Kolchida, kutaiské historické centrum, synagoga, volno na nákupy). Odpoledne odjezd do vinařské vesnice na ochutnávku vína. Nocleh.
11.den: po snídani odjezd na letiště a odpoledne přelet do Katowic.
Doprava:
do Gruzie a zpět letecká. Po Gruzii osobním vozem nebo mikrobusem s řidičem a průvodcem.  

Ostrov TENERIFE – Kanárské ostrovy
„ostrov, který vás okouzlí + král sopek“ – nejvyšší hora Španělska

turisticko-poznávací zájezd

Úplná novinka naší CK. Ostrov Tenerife je jedinečný. Tmavomodrý oceán a nádherné pláže s vyhřátou vodou, příkré pobřeží a soutěsky, hluboké lesy a pustina. Sopka Pico del Teide uprostřed bizarního lávového moře. Příroda se zde ukazuje v celé své nádherné rozmanitosti. Procházky městy připomínajícími koloniální dobu, staré kostelíky, kamenné domky a pyramidy vás nadchnou. V útulných hospůdkách ochutnáte zdejší tradiční kuchyni a výborné víno. A k tomu všemu zde svítí slunce po celý rok.
Hotelové ubytování v apartmánech s kuchyňkou a lednicí v Puerto de la Cruz na severu ostrova je velmi výhodné pro poznávání města i ostrova. Kousek od hotelu je centrum města, ulice plná restaurací, Aquapark i moře.

č.zájezdu:
3207108
Termín:
 7. – 14. října 2018 (ne-ne)  (termín +5 dní dle letenek – bude upřesněno)
Cena:
23.960,- Kč/osobu
Min. počet účastníků:
7 osob.
Cena zahrnuje:
leteckou dopravu na ostrov a zpět s nízkonákladovou společností, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, dopravu po ostrově autem, 7x ubyt. se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku a kom. cestovní pojištění typ A30.   
Slevy:
- včasný nákup (smlouva a záloha 12.000,-Kč) do 31.8. 2017 - 800,-Kč
- včasný nákup (smlouva a záloha 12.000,-Kč) do 31.12. 2017 - 400,-Kč
Ubytování:
7x - hotel v centru Puerto de La Cruz. Jedná se o apartmány, kdy vždy dvě dvoulůžkové ložnice mají společnou koupelnu s toaletou, obývací pokoj s posezením, zařízenou kuchyňku s lednicí a velký balkón.
Stravování:
snídaně formou bufetu v restauraci hotelu. Další strava je individuální s možností vaření a využitím místních restaurací. Ceny večeře cca 10,- euro za osobu i s pitím.    
Program:
podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem.
1.den: Sraz na letišti v Krakově. Pro zájemce bude zajištěna přeprava na letiště a zpět ( 1.600,-Kč). Přelet na Tenerife. Ubytování na hotelu a večerní prohlídka kostela a centra města, ze kterého vyplouvaly lodě do Nového světa, nocleh.
2.den: po snídani přejezd přes hory do osady Masca (staré kamenné domy). Sestup nádhernou soutěskou Barranco de Masca (cca 3,5 hodiny) k pláži. Lodičkou plavba pod 900 metrů vysokými skalními útesy Los Gigantes do Acantilados de Los Gigantes. Prohlídka městečka a koupání na pláži nebo v místních vyhřívaných bazénech. Nocleh.
3.den: po snídani přejezd do Güimaru a prohlídka muzea – pyramidy Guančů (původní obyvatelé ostrova), expozice věnovaná mořeplavci Thoru Heyerdalovi, zahrady. Odpoledne prohlídka hlavního města ostrova – Santa Cruz de Tenerife. Budova Opery, pevnost, procházka centrem města, nádherný park, koupání v místních bazénech. Návrat na ubytování a cestou zastávka v La Victoria v restauraci Guachinche na večeři – kanárská kuchyně. Nocleh.
4.den: po snídani do Národního parku Teide - UNESCO. Výjezd lanovkou do 3 555 metrů a dále pěšky ( v případě vyřízeného povolení) na nejvyšší vrchol Španělska – kouřící Pico del Teide (3718 metrů). Lanovkou zpět do údolí. Procházka v oblasti lávových polí gigantického kráteru vyhaslé sopky. Skalní útvary Mirador de La Ruleta. Nocleh.
5. den: po snídani La Orotava – karnevalové město, balkónové domy, nádherné parky a mlýny. Icod de Los Vinos – vinařská vesnice – prohlídka centra a nejstaršího dračince na ostrově - Drago Milenario – posvátný strom původních obyvatel. Garachico – městečko zničené výbuchem sopky, ze kterého se vyváželo víno. Možnost koupání v lávových lagunách (pokud budou otevřeny). Návrat na hotel, nocleh.
6.den: po snídani přejezd do pohoří Anaga na severovýchodě ostrova. Na Emita Cruzdel Carmen krátká túra po staré formanské cestě vavřínovým lesem (cca 2 hodiny). Cesta pohořím se zastávkami na výhledových místech. San Andrés – koupání na nejznámější pláži ostrova Playa de Las Teresitas, která má uměle navezený žlutý písek ze Sahary. Prohlídka vesnice skalních obydlí Chinamada. Túra překrásnou krajinou – sestup k pobřeží. (cca 2.5 hodiny) do vesnice Punta del Hidalgo. Cestou na hotel zastávka na prohlídku Banka de Vino s možností nákupů vína. Nocleh.
7.den: po snídani výjezd do hor se zastávkou u tábořiště La Caldera - v bývalém kráteru sopky. Túra (cca 3 hodiny) z vesnice Vilaflor (nejvýše položená vesnice celého Španělska) k hliněným pyramidám Piaseje Lunar. Zastávka u největších borovic na ostrově a návrat zpět krásným borovicovým lesem. Zájemci mají dopoledne možnost návštěvy Lago Martiánez – bazény se slanou vodou. Odpoledne zájemci návštěva Loro Parque – zahrada papoušků, ZOO, botanická zahrada s podmořským světem a hlavně cvičené kosatky, delfíni atd. Nocleh.
8.den: po snídani vyklizení pokojů. Přejezd do San Cristóbal de La Laguna a prohlídka centra města, které je na seznamu památek UNESCO. Bývalé hlavní město ostrova. Volno ve městě, kde se dochovaly staré domy ze XVII.-XVIII. století. Odpoledne transfer na letiště a odlet. V noci návrat do Zlína.
Doprava:
na ostrov a zpět letecká (nízkonákladová) a po ostrově pronajatým osobním vozem, případně mikrobusem.

ostrov MADEIRA + květinový festival
květinový a hornatý ostrov věčného jara

poznávací zájezd s lehkou turistikou

Úspěšný a oblíbený zájezd naší CK. Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie a kouzelnou přírodu. Hotelové ubytování v centru Funchalu je velmi výhodné pro poznávání města i ostrova. Kousek od ubytování je tržnice a obchodní domy, ulice plná restaurací, lanovka na Monte i pobřežní promenáda, na které probíhá květinový festival.

č.zájezdu:
3213048
Termín:
13. –20. dubna 2018 (pá-pá) (termín +5 dní dle letenek – bude upřesněno)
Cena:
26.770,-Kč/osoba  (ZÁJEZD JE VYPRODÁN !!! Připravujeme stejný zájezd na rok 2019. Informace v kanceláři.)
Min. počet účastníků:
7 osob.
Cena zahrnuje:
leteckou dopravu na ostrov a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, dopravu po ostrově, 7x ubytování se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A30.    
Slevy:
- včasný nákup (smlouva a záloha 14.000,-Kč) do 31.8.2017 - 800,- Kč
  do 30.9.2017 - 400,-Kč
Ubytování:
7x - malý hotel v centru Funchalu. Pokoje jsou dvoulůžkové a mají vlastní sprchu a WC.   
Stravování:
snídaně formou bufetu v restauraci hotelu. Další strava je individuální.
Program:
podrobné informace obdrží účastníci před odjezdem.
1.den: Sraz na letišti v Praze (případně Vídeň). Přelet do Funchalu. Ubytování na hotelu a večerní prohlídka vyzdobeného centra města, nocleh.
2.den: po snídani přejezd na poloostrov Sao Lourenco. Nenáročná túra (cca 3 hodiny) poloostrovem, kde krajina připomíná Island. Nádherné výhledy na moře, překrásné skalní útesy a sopečné vyvřeliny. Prainha – zastávka na okoupání v Atlantiku na jediné přírodní písečné pláži ostrova. Cestou zastávka na vyhlídce nad Machico s pozorováním startujících a přistávajících letadel. Procházka (cca 2 hod.) kolem levády Canical s výhledy. Nocleh.
3.den: po snídani výjezd lanovkou na Monte (cena cca 15,-Eur). Prohlídka nádherné botanické zahrady s velkou expozicí orchidejí. Kostel Panny Marie, kde je pochován poslední rakouský císař Karel I. Habsburský. Sjezd do údolí na sáňkách – proutěných koších na dřevěných lyžích. Jedná se o prvotřídní atrakci ostrova (cena cca 15,-Eur). Odpoledne účast na největší atrakci ostrova – květinovém korzu na nábřežní promenádě. Nocleh.
4.den: po snídani na náhorní planinu Paul da Serra (kamenitá planina bez stromů plná větrných elektráren) s výhledy na vrcholy. Přejezd na Rabacal. Kolem levády 25 Fontes (UNESCO) k vodopádu. Kolem levády Risco k vodopádu Risco a zpět. Túra cca 3 hodiny. Krátká procházka kolem levády Janela. Prohlídka Porto Moniz s koupáním v přírodních lávových bazénech. Cestou zastávka na prohlídku skály „Neptunův prst“ v Ribeira da Janela. Nocleh.
5. den: po snídani výjezd do sedla Encumeada. Krátká túra (cca 3 hod.) kolem levády Rabacas a levády do Notre přes tunely a zpět do sedla. Sao Vicente – prohlídka lávových jeskyní Grutas de Sao Vicente a muzea vulkanologie. Seixal – prohlídka původních kamenných domů a zastávka v restauraci na místní specialitu Espetada – masový špíz na vavřínovém dřevě. Cabo Girao – druhý nejvyšší útes v Evropě. Zastávka na vyhlídkové prosklené plošině s úchvatnými pohledy na moře v hloubce. Návrat na hotel, nocleh.
6.den: po snídani výjezd na Pico do Arieiro (1818 m). Krásná turistika přes vyhlídky na okolní hory, tunely a po schodech na chatu a výstup na nejvyšší vrchol ostrova Pico Ruivo (1862 m). Celá trasa cca 3 hodiny. Sestup na Achada da Teixeira. Zájemci mohou jet přímo na Achadu a výstup na vrchol a zpět. Trasa cca 2 hodiny. Zastávka na prohlídku krásných domečků v Santaně a na pstruhy v Ribeiro Frio. Zájemci nenáročná túra (cca 1 hod) kolem levády na Balkóes – Balkóny. Návrat na ubytování, nocleh.
7.den: po snídani výjezd na vyhlídku Eira do Serrado. Jedná se o vyhlídku ve výšce 1006 metrů přímo v srdci ostrova. Zájemci pěší sestup do města Curral das Freiras (pověstný „úkryt jeptišek“). Ukrývaly se zde v divoké přírodě v 16. století před piráty. Ochutnávka pověstných likérů a dalších specialit z jedlých kaštanů (například výborné polévky). Zájemci si mohou tento den udělat fakultativní výlet lodí na ostrov Porto Santo s prohlídkou ostrova a koupáním a opalováním na dlouhé písečné pláži. Cena výletu ja cca 60,- euro (není v ceně zájezdu).
8.den: po snídani návštěva výroby a muzea vína Madeira, návštěva rybí a zeleninové tržnice, nákupy, volno ve městě. Odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy ( případně Vídně - dle letenek).
Doprava:
Na ostrov a zpět letecká a po ostrově pronajatým osobním vozem, případně mikrobusem.

Skupiny nad 35 osob
Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.
Organizátor – 1 místo zdarma. Možnost úhrady fakturou.
Průvodce a doporučené programy.

Pojištění

Zákonné pojištění: CK je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u Union Pojištovny, číslo pojistné smlouvy 11-63483 – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách: www.rapantaspol.cz

Kompletní cestovní pojištění u zájezdů: typ pojištění je upřesněn u zájezdu

balík A10:
cestovní pojištění pro účastníky domácích zájezdů – obsahuje pojištění na storno z vážných zdravotních a životních důvodů, na trvalé následky úrazu, na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel.

balík B: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby v zahraničí, pojištění na storno z vážných zdravotních a životních důvodů, pojištění na trvalé následky úrazu, pojištění na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel.

balík A30: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění stejné jak u balíku B + navíc doplňková připojištění – opožděný nástup na zájezd, zpoždění hromadného dopravního prostředku, předčasného návratu a nečerpaných služeb, doprovodu rodinného příslušníka, zvýšených nákladů na zpětnou přepravu a pojištění nevydařené dovolené.
Podrobný rozsah pojištění včetně výše limitů obdrží účastník při sepisování cestovní smlouvy.

Tabulky pojištění jsou taky k nahlédnutí na internetových stránkách www.rapantaspol.cz 

Všeobecné informace

Možnosti objednání zájezdu: telefonická, internetová nebo osobní rezervace zájezdu a následné sepsání smlouvy a zaplacení zálohy ve výši min. 500,-Kč tuzemský zájezd a 1.000,-Kč zahraniční zájezd. Zájezd je nutno doplatit 6 týdnů před odjezdem. Smlouvu lze sepsat v kanceláři CK nebo přes internet. Úhrada hotově, na účet nebo fakturou.

Realizace vícedenního zájezdu: měsíc před odjetím zájezdu CK rozhoduje o realizaci vícedenního zájezdu – podmínkou realizace je minimálně 37 přihlášených a zaplacených účastníků. Týden před odjezdem účastníci vícedenního zájezdu obdrží podrobnější informace k zájezdu (nástupní časy a místa, doporučené kapesné a další).

Všeobecné smluvní podmínky: při sepisování cestovní smlouvy každý účastník obdrží Všeobecné podmínky prodeje, kde je přesně specifikován vztah mezi CK a účastníkem zájezdu. Tyto jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.rapantaspol.cz

 


Cestovní kancelář Rapant s.r.o., Prodejní středisko ABS, Gahurova 4467, 760 01 Zlín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku