Dlouhé Stráně + Rysí stezka

7.8.2021
Kód: 21070812
630 Kč

TURISTIKA

Odjezd trasa Z v 7.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád.

Autobusem do Koutů nad Desnou. Lanovkou výjezd do 1.100 m.n.m na Medvědí horu. Hřebenovou trasou výstup k horní nádrži přehrady Dlouhé Stráně (nádherné výhledy). Okruh kolem ní a návrat na Medvědí horu. Okruh po naučném chodníku Rysí stezka přes vrchol Medvědí hory, Rysí skálu (nezapomenutelné výhledy) a výstup na rozhlednu u Tetřeví chaty. Sjezd lanovkou dolů nebo pěší sestup. Celkem cca 12 km. Úsek od lanovky k horní nádrži a zpět  možnost jet místním autobusem. Od nádrže lze sjet na zapůjčených koloběžkách.

Návrat do 20.30 hod.

 

Cena :

630,- Kč / dospělá osoba 

610,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)

TURISTIKA

Odjezd trasa Z v 7.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád.

Autobusem do Koutů nad Desnou. Lanovkou výjezd do 1.100 m.n.m na Medvědí horu. Hřebenovou trasou výstup k horní nádrži přehrady Dlouhé Stráně (nádherné výhledy). Okruh kolem ní a návrat na Medvědí horu. Okruh po naučném chodníku Rysí stezka přes vrchol Medvědí hory, Rysí skálu (nezapomenutelné výhledy) a výstup na rozhlednu u Tetřeví chaty. Sjezd lanovkou dolů nebo pěší sestup. Celkem cca 12 km. Úsek od lanovky k horní nádrži a zpět  možnost jet místním autobusem. Od nádrže lze sjet na zapůjčených koloběžkách.

Návrat do 20.30 hod.

 

Cena :

630,- Kč / dospělá osoba 

610,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)