INFORMACE K ZÁJEZDŮM

pátek 13. ledna 2023

VŠEOBECNÉ INFORMACE K VÍCEDENNÍM ZÁJEZDŮM

Rezervace zájezdu:

Možnosti objednání zájezdu: telefonická, internetová nebo osobní rezervace zájezdu a následné sepsání smlouvy a zaplacení zálohy. Smlouvu lze sepsat v kanceláři CK nebo přes internet či u našeho prodejce. Úhrada hotově nebo na účet CK. Možnost vystavení faktury pro příspěvek od zaměstnavatele.

Rezervace přes web Vám bude potvrzena v případě volných míst. Následně Vám příjde do mailu potvrzení se smlouvou k vyplnění Vašich osobních údajů a číslo účtu s VS pro platbu zálohy či celkové platby, dle data odjezdu zájezdu.

Před zaplacením zálohy zájezdu je třeba mít sepsanou a podepsanou cestovní smlouvu.

Jakmile obdržíme Vaši vyplněnou cestovní smlouvu a Vaši platbu, můžeme Vám potvrdit účast v zájezdu.

Platby v kanceláři jsou možné pouze hotově. Nebereme platební karty.

Pokud neevidujeme Vaši úhradu zájezdu do daného termínu Vaší rezervace, místa se uvolňují do prodeje a Vaše rezervace propadá.

Zájezd je nutno doplatit nejpozději 6 týdnů před odjezdem !!!

Realizace vícedenního zájezdu: nejpozději 10 dnů před odjetím zájezdu CK rozhoduje o realizaci vícedenního zájezdu – podmínkou realizace je minimálně daný počet přihlášených a zaplacených účastníků. Týden před odjezdem účastníci vícedenního zájezdu obdrží podrobnější informace k zájezdu (nástupní časy a místa, doporučené kapesné a trasy, další info… ). Informativní mapky doporučených cyklotras obdrží v autobuse.

Všeobecné smluvní podmínky: při sepisování cestovní smlouvy každý účastník obdrží Všeobecné podmínky prodeje, kde je přesně specifikován vztah mezi CK a účastníkem zájezdu. Také na www.rapantaspol.cz

 

Pojištění:

Zákonné pojištění:  CK  je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u Union Pojišťovny – možnost k nahlédnutí na internetových stránkách – viz.: www.rapantaspol.cz

Kompletní cestovní pojištění u zájezdů: (typ pojištění je upřesněn u zájezdu)

balík A10: cestovní pojištění pro účastníky domácích zájezdů – obsahuje pojištění na storno z vážných zdravotních a životních důvodů, na trvalé následky úrazu, na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel. 

balík B: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby v zahraničí,  pojištění na storno z vážných zdravotních a životních důvodů, pojištění na trvalé následky úrazu, pojištění na odpovědnost za škodu 3.osobě a pojištění zavazadel. 

balík A30, A60: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů – obsahuje pojištění stejné jak u balíku B + navíc doplňková připojištění – opožděný nástup na zájezd, zpoždění hromadného dopravního prostředku, předčasného návratu a nečerpaných služeb, doprovodu rodinného příslušníka, zvýšených nákladů na zpětnou přepravu a pojištění nevydařené dovolené.

balík PANDEMIC: cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním Covid-19. Pojištění je za příplatek a bez omezení věku. Nutno uzavřít se zálohou zájezdu.  

Podrobný rozsah pojištění včetně výše limitů obdrží účastník při sepisování cestovní smlouvy.

Tabulky pojištění jsou taky k nahlédnutí na internetových stránkách www.rapantaspol.cz

 

Cyklozájezdy a nástupní místa do autobusu:

Doprava zájezdovým autobusem. Kola umístěna ve vozíku – nakládání kol při odjezdu na předem určených místech. Při každém nakládání je nutno vozík rozplachtovat/otevřít, proto počet nástupních míst je u každého zájezdu omezen. Z kol je třeba sundat všechny součásti, které by mohly za jízdy upadnout (světla, měřiče, láhve, brašny).  

Elektrokola a atypická kola nutno nahlásit při přihlašování – nakládána budou pouze elektrokola potvrzená ve smlouvě!!!

U některých zájezdů bereme omezený počet elektrokol !

 

Další všeobecné informace:

Kolektiv CK RAPANT