Litomyšl (UNESCO) + zámek Nové Hrady

21.8.2021
Kód: 2121081
600 Kč

POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 6.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád.

Přejezd k zámku Nové Hrady u Proseče. Návštěva rokokového zámku, který bývá označován jako "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". V areálu zámku najdete krásné zahrady, bludiště, zelené divadlo, Křížovou cestu, jelení oboru, První české muzeum cyklistiky a Galerii anglických klobouků. Možnost občerstvení v zámecké kavárně. Přejezd do Litomyšle. Prohlídka města, jehož památky patří pod ochranu UNESCO. Prohlídka zámku včetně unikátního divadla. Zájemci prohlídka rodného bytu B. Smetany. Průchod přes Klášterní zahrady k dominantnímu kostelu Povýšení Sv. Kříže a náměstí s domy s podloubím, které patří mezi nejkrásnější v naší zemi. Osobní volno.

Návrat do 20.30 hod.

 

Cena:

600,- Kč / dospělá osoba 

580,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)

POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 6.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád.

Přejezd k zámku Nové Hrady u Proseče. Návštěva rokokového zámku, který bývá označován jako "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". V areálu zámku najdete krásné zahrady, bludiště, zelené divadlo, Křížovou cestu, jelení oboru, První české muzeum cyklistiky a Galerii anglických klobouků. Možnost občerstvení v zámecké kavárně. Přejezd do Litomyšle. Prohlídka města, jehož památky patří pod ochranu UNESCO. Prohlídka zámku včetně unikátního divadla. Zájemci prohlídka rodného bytu B. Smetany. Průchod přes Klášterní zahrady k dominantnímu kostelu Povýšení Sv. Kříže a náměstí s domy s podloubím, které patří mezi nejkrásnější v naší zemi. Osobní volno.

Návrat do 20.30 hod.

 

Cena:

600,- Kč / dospělá osoba 

580,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)