Třebíč (UNESCO) + zámek Náměšť nad Oslavou

4.8.2021
Kód: 2104081
720 Kč

POZNÁNÍ

Odjezd trasa B v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád.

Přejezd do Třebíče. Prohlídka židovské čtvrti (památka UNESCO) – 123 zachovaných domů. Komentovaná prohlídka Zadní synagogy a domu Seligmanna Bauera (ukázka života židovské rodiny). Zájemci vycházka k židovskému hřbitovu. Přechod k Bazilice sv.Prokopa (klenot evropského stavitelství – památka UNESCO). Společná prohlídka. Osobní volno na občerstvení. Přejezd do Náměště nad Oslavou. Prohlídka zámku – reprezentačních sálů, zámecké kaple, knihovny, sbírky vzácných gobelínů a další. Procházka zámeckou zahradou a občerstvení.

Návrat do 20.00 hod.

 

Cena:

720,- Kč / dospělá osoba 

700,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)

POZNÁNÍ

Odjezd trasa B v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád.

Přejezd do Třebíče. Prohlídka židovské čtvrti (památka UNESCO) – 123 zachovaných domů. Komentovaná prohlídka Zadní synagogy a domu Seligmanna Bauera (ukázka života židovské rodiny). Zájemci vycházka k židovskému hřbitovu. Přechod k Bazilice sv.Prokopa (klenot evropského stavitelství – památka UNESCO). Společná prohlídka. Osobní volno na občerstvení. Přejezd do Náměště nad Oslavou. Prohlídka zámku – reprezentačních sálů, zámecké kaple, knihovny, sbírky vzácných gobelínů a další. Procházka zámeckou zahradou a občerstvení.

Návrat do 20.00 hod.

 

Cena:

720,- Kč / dospělá osoba 

700,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)