Valtice + Břeclav

5.7.2021
Kód: 2105071
510 Kč

POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.

Přejezd do Valtic, procházka zámeckým parkem, návštěva botanické zahrádky, zájemci prohlídka bohatě zdobeného zámku. Volno k nákupu vína, návštěvy podzemí centra města, muzea a občerstvení. Výjezd autobusem ke Kolonádě - výhledy na Mikulov, Pálavu a okolí. Cestou zpět prohlídka cihelného kostela, který je dominantou Poštorné. Krátká zastávka v Břeclavi (zámek, pivovar, novodobý kostel).

Návrat do 19.00 hod.

 

Cena:

510,- Kč / dospělá osoba 

490,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)

POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.

Přejezd do Valtic, procházka zámeckým parkem, návštěva botanické zahrádky, zájemci prohlídka bohatě zdobeného zámku. Volno k nákupu vína, návštěvy podzemí centra města, muzea a občerstvení. Výjezd autobusem ke Kolonádě - výhledy na Mikulov, Pálavu a okolí. Cestou zpět prohlídka cihelného kostela, který je dominantou Poštorné. Krátká zastávka v Břeclavi (zámek, pivovar, novodobý kostel).

Návrat do 19.00 hod.

 

Cena:

510,- Kč / dospělá osoba 

490,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)