Znojmo - královské město

31.7.2021
Kód: 21310711
680 Kč

POZNÁNÍ

Odjezd v 5.30 hod. ze Starého Města u U.H., – místa nasedání viz. níže Nástupní místa

celodenní pobyt ve městě s možností turistiky

Přejezd přes Brno do Znojma. Celodenní pobyt v královském městě – okruh historickou částí města – hradby Znojemského hradu, prohlídka kaple Sv. Václava, kostela Sv.Mikuláše, vyhlídky, zdatnější prohlídka Znojemského podzemí a Radniční vyhlídkové věže. Možnost jízdy výletním vláčkem po atraktivních místech města včetně Louckého kláštera. Osobní volno na občerstvení a drobné nákupy. Zájemci možnost turistické vycházky pod hradbami nebo na vyhlídku nad Krammerovou vilou nad přehradou (cca 4 km) nebo půldenní turistiku kolem kláštera Hradišťě na Králův stolec – vyhlídky na meandry řeky Dyje (cca 10 km).

Návrat do 20.30 hod.

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Kroměříž. (časy a místa nasedání při placení).

 

Cena:

680,- Kč / dospělá osoba 

660,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)

POZNÁNÍ

Odjezd v 5.30 hod. ze Starého Města u U.H., – místa nasedání viz. níže Nástupní místa

celodenní pobyt ve městě s možností turistiky

Přejezd přes Brno do Znojma. Celodenní pobyt v královském městě – okruh historickou částí města – hradby Znojemského hradu, prohlídka kaple Sv. Václava, kostela Sv.Mikuláše, vyhlídky, zdatnější prohlídka Znojemského podzemí a Radniční vyhlídkové věže. Možnost jízdy výletním vláčkem po atraktivních místech města včetně Louckého kláštera. Osobní volno na občerstvení a drobné nákupy. Zájemci možnost turistické vycházky pod hradbami nebo na vyhlídku nad Krammerovou vilou nad přehradou (cca 4 km) nebo půldenní turistiku kolem kláštera Hradišťě na Králův stolec – vyhlídky na meandry řeky Dyje (cca 10 km).

Návrat do 20.30 hod.

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Kroměříž. (časy a místa nasedání při placení).

 

Cena:

680,- Kč / dospělá osoba 

660,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)