Znojmo - Králův stolec - Šobes - Šatov

31.7.2021
Kód: 2131071
700 Kč

CYKLO

Odjezd v 5.30 hod. – místa nasedání viz. níže Nástupní místa

Přejezd autobusem do Znojma k Louckému klášteru. Kolem řeky Dyje k přehradě a výjezd přes Hradiště (vyhlídky na město) na Králův stolec (výhledy na meandry Dyje). Sjezd na Šobes (jedny z nejstarších vinic v Evropě) a návštěva Šatova (malované sklepy, bunkr). Přes Havraníky (vřesoviště) do Popic. Zdatnější zajížďka na Sealsfieldův kámen nad meandry řeky Dyje a přes Kraví horu (vyhlídka) do Znojma. Prohlídka města. Celkem 39 km zvlněným terénem po zpevněných cestách.

Návrat do 20.30 hod.

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Kroměříž. (časy a místa nasedání při placení).

 

Cena:

700,- Kč / dospělá osoba 

680,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)

CYKLO

Odjezd v 5.30 hod. – místa nasedání viz. níže Nástupní místa

Přejezd autobusem do Znojma k Louckému klášteru. Kolem řeky Dyje k přehradě a výjezd přes Hradiště (vyhlídky na město) na Králův stolec (výhledy na meandry Dyje). Sjezd na Šobes (jedny z nejstarších vinic v Evropě) a návštěva Šatova (malované sklepy, bunkr). Přes Havraníky (vřesoviště) do Popic. Zdatnější zajížďka na Sealsfieldův kámen nad meandry řeky Dyje a přes Kraví horu (vyhlídka) do Znojma. Prohlídka města. Celkem 39 km zvlněným terénem po zpevněných cestách.

Návrat do 20.30 hod.

Nástupní místa: Staré Město – market Kik, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Kroměříž. (časy a místa nasedání při placení).

 

Cena:

700,- Kč / dospělá osoba 

680,- Kč / dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let

 

Cena obsahuje:

dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen výjimečně v případě, je-li uvedeno u zájezdu v položce cena.

 

Příplatky:

zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os,

Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště při přihlášení na zájezd (min. 3 pracovní dny před odjezdem).

 

Realizace zájezdu:

CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě, že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.

 

Stornopodmínky

Za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek:

0,-Kč (6 a více pracovních dnů před odjezdem)

100,-Kč (5-3 pracovních dnů před odjezdem)

200,-Kč (2 pracovní dny před odjezdem)

100% ceny (1 pracovní den nebo nenastoupení)